MATEMÀTIQUES

Matemàtiques II

Matemàtiques CCSS

FÍSICA

Formulari de mecànica i ones
Formulari d'electromagnetisme
Formulari de càlcul en variable complexa
Funcions de variable complexa
Formulari termodinàmica
Formulari EDO's
Magnituds i mesures

ÀLGEBRA

Divisibilitat en els nombres enters
Divisibilitat a l'anell dels polinomis
Grups
Espais vectorials
Aplicaciones lineales entre espacios normados
Espacios de Hilbert
Espacios métricos
Espacios métricos completos, conjuntos compactos y conjuntos
Espacios normados y de Banach
Funciones contínuas entres espacios métricos